U Info & U Delivery บริการแมสเซ็นเจอร์ พนักงานรับส่งเอกสาร พัสดุ โปรดไว้ใจเรา

เตรียมพร้อมมอไซค์คู่ใจทุกครั้ง!! ก่อนออกเดินทาง


    

ก่อนการเดินทาง หรือก่อนการขับขี่ไปไหนมาไหนทุกครั้งไม่ว่าจะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่ต้องเดินทางไกล หรือออกไปวิ่งงาน ส่งเอกสาร วางบิล รับเช็ค สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการเตรียมความพร้อม และตรวจสอบรถจักรยานยนต์คู่ใจของเราเสียก่อนว่าพร้อมมากน้อยแค่ไหน เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการขับขี่ คงจะไม่ดีแน่หากรถจะต้องไปเสียอยู่กลางทาง โดยมีวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นดังนี้....

  

1.ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องหากใช้งานรถจักรยานยนต์ไปนานๆ แต่เครื่องยนต์ของคุณยังอยู่ในสภาพที่ดี น้ำเครื่องจะบกพร่องเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในรอบ

ระยะเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง สิ่งสำคัญที่ต้องตรวจสอบดูระดับน้ำมันไม่ให้ลดลงต่ำกว่าขีด บอกระดับต่ำสุด โดยมีขั้นตอนการตรวจเช็คดังนี้

1.1 ตั้งรถจักรยานยนต์ไว้ที่พื้นราบด้วยขาตั้ง เพื่อให้ระดับน้ำมันเครื่องได้ระดับที่พอเหมาะ

1.2 หากรถจักรยานยนต์ของคุณมีช่องตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง ทำการตรวจเช็คว่าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ระหว่างขีด 

บอกระดับสูงสุดและต่ำสุดหรือไม่

1.3 แต่ถ้าหากรถของคุณมีแท่งวัดระดับน้ำมัน ให้สังเกตุหากระดับน้ำมันเครื่องใกล้ขีด สูงสุดและต่ำสุด

1.4 หากมีระดับน้ำมันเครื่องที่ต่ำจนเกินไป ให้ถอดฝาครอบตัวกรองออกและเติมน้ำมันเครื่องตามประเภทที่ใช้งาน ไม่ควรใช้น้ำมันเครื่องสำหรับรถยนต์2.ยางรถก่อนออกเดินทางทุกครั้ง ควรตรวจเช็คความดันลมก่อน โดยควรตรวจเช็คเมื่อยางเย็นแล้วเท่านั้น ห้ามตรวจเช็คหลังจากรถหยุดได้ไม่นาน เพราะความร้อนของยางในขณะวิ่งนั้นจะทำให้ความดันลมขยายตัวขึ้น

และที่สำคัญควรตรวจสอบสภาพการชำรุดหรือสึกหรอของยางควบคู่ไปด้วย โดยสังเกตุที่ดอกยาง และใช้เกจ์วัดลมยางแต่ละเส้นดูว่าความดันลม

ได้ตามที่กำหนดหรือไม่ โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะระบุความดันลมไว้บริเวณที่ครอบ หรือบังโคลนหลัง 3.ระบบเบรค

ตรวจสอบเบรคในแต่ละจุด เมื่อแตะเบรคแล้วต้องแน่นให้ความรู้สึกที่มั่นคง โดยเมื่อปล่อยก้ามเบรคหรือแป้นเบรค รถควรจะค่อยๆจอดสนิท

โดยไม่ล็อคและไม่ลื่นไถล และสิ่งสำคัญห้ามลืมตรวจสอบระดับน้ำมันเบรค ว่าได้ระดับตามขีดบอกระดับภายในกระปุกน้ำมันเบรคหรือไม่

หากน้อยเกินไปให้ทำการเติมให้เรียบร้อย โดยใช้น้ำมันเบรคตามมาตรฐานที่กำหนด และเติมให้ถึงขีดบอกระดับภายในกระปุกน้ำมันเบรค4.โซ่

รถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่จะมีโซ่ที่คอยส่งกำลังขับเคลื่อนไปที่ล้อหลัง โดยโซ่ควรจะหยอดน้ำมันหล่อลื่นอย่างสม่ำเสมอ และต้องปรับตั้งความตึงให้ได้

ตามมาตรฐานที่กำหนด โดยไม่ตึงหรือไม่หย่อนจนเกินไป หากโซ่แห้งหรือฝืดให้ใช้สเปรย์ฉีดโซ่หล่อลื่น5.ระบบไฟและแตร

ตรวจเช็คระบบไฟทั้ง เช่นไฟ เบรค ไฟให้สัญญาณเลี้ยว และแตรว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ 


ย้อนกลับ