U Info & U Delivery บริการแมสเซ็นเจอร์ พนักงานรับส่งเอกสาร พัสดุ โปรดไว้ใจเรา

คำถามที่พบบ่อยบริการของบริษัทฯ มีหลายแบบ ดังนี้
พนักงานประจำสำนักงาน มีทั้งแบบรายเดือน/รายสัปดาห์/รายวัน/รายชิ้น มีทั้งแบบด่วน หรือไม่ด่วน ถ้าด่วนก็แพงหน่อย เพราะรับงานแล้วต้องวิ่งทันที แต่ถ้าไม่ด่วน ก็ถูกหน่อย เพราะรับงานแล้ว บริษัทฯ ก็จัดเส้นทางให้พนักงานวิ่งตามเส้นทางที่จัดไว้ ทั้งนี้การตัดสินใจเลือกแบบไหน ก็ต้องดูปริมาณงานเป็นหลัก ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้ว่า ต้องการแบบไหน ถึงจะคุ้มค่ากว่ากัน
บริการตามปกติแล้วจะให้บริการครอบคลุมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คือนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ แต่ลูกค้าต้องการให้วิ่งงานนอกพื้นที่ดังกล่าว เช่น ไปนครปฐม สมุทรสาคร เป็นต้น ก็สามารถแจ้งล่วงหน้าเพื่อสอบถามเป็นกรณีไปได้เช่นกัน
เวลาปกติที่ให้บริการคือ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 09.00 - 17.30 น. แต่หากลูกค้าต้องการใช้บริการนอกเหนือจากวันเวลาดังกล่าว สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ เพื่อกำหนดการให้บริการ แต่อัตราค่าบริการจะแพงกว่าวันเวลาที่ให้บริการปกตินิดหน่อย
การคิดค่าบริการ หากเป็นแบบรายชินจะเริมต้นที่ 130 บาท หรือเดือนละ 5,000 บาทซึ่งอัตราค่าบริการใน รูปแบบต่าง ๆ ขึนอยู่กับลักษณะของงานและเงื่อนไขอื่น ๆ ประกอบ หากต้องการทราบราคาที่แน่นอนกรุณาติดต่อ เจ้าหน้าทีฝ่ายการตลาด
หากเปรียบเทียบเฉพาะราคา ก็จะเห็นว่าแพงกว่าผู้ให้บริการรายอื่นในท้องตลาด แต่ถ้ามองเรื่องคุณภาพการให้บริการด้วยแล้ว ก็จะเห็นว่าราคาที่บริการไม่แพงเลยเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการรายอื่น เพราะเราได้ให้บริการแก่บริษัทชั้นนำในเมืองไทยหลายแห่งที่เน้นเฉพาะคุณภาพการทำงานเป็นหลัก ดังนั้น ลูกค้าจะได้รับคุณภาพรวมทั้งภาพลักษณ์ที่ดีกลับคืนมาคุ้มค่ากับการจ่ายเพิ่มอย่างแน่นอน
บริษัทรับประกันขั้นต่ำ 2,000 บาท ต่อหนึ่งความเสียหาย
สามารถรับเงินสด หรือสินค้าได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
การว่าจ้างแบบประจำสำนักงาน หรือว่าจ้างแบบวางบิลเรียกเก็บเป็นรายเดือน ให้ติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทฯก่อนการว่าจ้างแบบรายชิ้นและชำระเป็นเงินสด ท่านสามารถโทรสั่งงานที่หมายเลข 0 - 2 7 1 8 - 5 1 0 0 หรือเข้าไปสั่งงานที่ Website http://www.urider.com/urider/ ก็สามารถสั่งงานได้เช่นกัน (เวลาทำการ 8:30 น. ถึง 17:30 น. ทุกวันจันทร์ - เสาร์)
หากต้องการให้รับประกันมากกว่าก็สามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้ โดยบริษัทฯ คิดค่าประกันเพิ่มเติม 0.5 เปอร์เซ็นต์ ของมูลค่าที่ต้องการให้รับประกันเพิ่ม โดยบริษัทฯ รับประกันเพิ่มเติมสูงสุดไม่เกินครั้งละ 100,000 บาท
เนื่องจาก บริษัทฯ มีกระบวนการทำงานที่เป็นจุดขาย ซึ่งไม่มีผู้ให้บริการรายใดทำมาก่อน นั่นคือ หลังจากพนักงานรับส่งเอกสารหรือแมสเซ็นเจอร์รับส่งสินค้าหรือเอกสารแล้ว จะโทรแจ้งผลการวิ่งงานกลับมาที่บริษัทฯ ทันที เพื่อบันทึกผลการวิ่งงานขั้นต้นเข้าระบบของบริษัทฯ ลูกค้าสามารถโทรเข้ามาที่บริษัทฯ ที่หมายเลข 0 - 2 7 1 8 - 5 1 0 0 แจ้งชื่อ - สกุล หรือเลขที่ใบสั่งงาน เจ้าหน้าที่จะค้นหาสถาณะงานจากระบบ และตอบลูกค้าได้ทันที
สามารถชำระได้ทั้งแบบเก็บเงินสดทันทีเป็นชิ้นงานไป หรือให้วางบิลเรียกเก็บโดยสรุปยอดงานเป็นรายเดือนก็ได้
หากต้องการให้วางบิลเรียกเก็บเป็นรายเดือน บริษัทฯ ต้องขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ หนังสือรับรองบริษัทพร้อมสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนามหนังสือค้ำประกันการใช้บริการ มูลค่า 1 เท่าของมูลค่าการใช้งานต่อเดือน
หากไม่สะดวกออกหนังสือค้ำประกัน ก็สามารถจ่ายค่าบริการเป็นเงินสดได้ โดยหากเป็นการว่าจ้างแบบรายชิ้นก็ชำระค่าบริการได้ทันที หรือหากเป็นการว่าจ้างแบบรายเดือน ก็จ่ายล่วงหน้า 1 เดือน หรือจ่ายแคชเชียร์เช็คเพื่อค้ำประกันตามมูลค่าที่คาดว่าจะใช้บริการก็ได้
บริษัทฯ มีพนักงานกว่า 1,000 อัตรา จึงสามารถรองรับงานได้ตลอดเวลาทำการ และในส่วนงานด่วน บริษัทฯ ได้สร้างทีมงานมืออาชีพเพื่อรองรับโดยเฉพาะ ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่าจะมีพนักงานรับส่งเอกสารหรือแมสเซ็นเจอร์ให้บริการลูกค้าได้ตลอดวันทำการ