U Info & U Delivery บริการแมสเซ็นเจอร์ พนักงานรับส่งเอกสาร พัสดุ โปรดไว้ใจเรา
ให้บริการพนักงาน แมสเซ็นเจอร์ รับส่งเอกสาร รับส่งสินค้า รับส่งเอกสารด่วน

ร่วมงานกับเรา

  บริษัทต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานที่มีความมุ่งมั่น มีความรู้ความสามารถและรักงานบริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัท ทุกตำแหน่งสัมภาษณ์ผ่าน บุคคลค้ำประกันการทำงาน สามารถเริ่มงานได้ทันที สมัครงานได้ด้วยตนเอง ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9:00 - 15:00 น. สอบถามได้ที่ 02-718-5100 ต่อ 111, 112 (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) หรือ โทร. 061-823-1745 สมัครงานผ่านเมล์

Programmer/ Developer ประจำสำนักงานใหญ่ (รามคำแหง 21) 1. ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมหรือเว็บไซต์ร่วมกับทีมงานโดยใช้ภาษา PHP 2. รับผิดชอบทำงานให้แล้วตามระยะเวลาที่กำหนดร่วมกับทีมพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้อง 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. รักการเรียนรู้ สนุก และมีความสุขในการสร้างสรรค์งานด้านโปรแกรม
 3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ
 4. มีทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีม
 5. สามารถใช้โปรแกรมภาษา PHP, JavaScript, HTML ได้อย่างดี
 6. มีประสบการณ์ด้านฐานข้อมูล MySQL, Microsoft SQL เป็นอย่างน้อย
 7. มีประสบการณ์ด้านพัฒนาโปรแกรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ (ซอยรามคำแหง 21) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สวัสดิการ :

 1. เบี้ยขยัน
 2. วันหยุดประเพณีประจำปี
 3. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 4. ประกันสังคม
 5. ประกันชีวิต
 6. เงินช่วยเหลือ เช่น มงคลสมรส, รับขวัญบุตร (เงื่อนไขตามกฎบริษัทฯ)

เอกสารประกอบการสมัครงาน

1. สำเนาบัตรประชาชน     

2. สำเนาทะเบียนบ้าน                                  

3. สำเนาวุฒิการศึกษา                           

4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ    

5. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)                      

6. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

7. ผลการตรวจประวัติอาชญากรรมจากกองทะเบียนประวัติอาชญากรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

8. เอกสารแนบผลการฉีดวัคซีน (อย่างน้อย 1 เข็ม)

หมายเหตุ : กรุณาเตรียมเอกสารอย่างละ 1 ชุด ดังนี้ (เฉพาะสำเนาบัตรประชาชนเท่านั้นที่ใช้ 2 ชุด)

 

เปิดรับสมัครงานทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร.02-7185100, 066-114-5137, 061-823-1745 หรือ สแกน QR Code

 

สมัครงาน  

Senior Accounting Officer 1. บันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามนโยบายการบัญชีของบริษัทและถูกต้องตามกฎหมาย 2. บันทึกยอดรับและจ่ายเข้าระบบโปรแกรมบัญชี พร้อมทั้งจัดทำเอกสารการบันทึกบัญชี 3. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร และการออกเอกสารใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามหัวหน้าง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. หญิง อายุ 20 - 35 ปีขึ้นไป
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป
 4. สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ในระดับดี
 5. มีความละเอียด รอบคอบ อดทน มีความรับผิดชอบ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 6. ปฏิบัติงาน 6 วัน / สัปดาห์ (จันทร์ – เสาร์) เวลา 9.00 – 18.00 น.

 

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (ซอยรามคำแหง 21) แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สวัสดิการ :

 1. เบี้ยขยัน
 2. วันหยุดประเพณีประจำปี
 3. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 4. ประกันสังคม
 5. ประกันชีวิต
 6. เงินช่วยเหลือ เช่น มงคลสมรส, รับขวัญบุตร  (เงื่อนไขตามกฎบริษัทฯ)

เอกสารประกอบการสมัครงาน

1. สำเนาบัตรประชาชน     

2. สำเนาทะเบียนบ้าน                                  

3. สำเนาวุฒิการศึกษา                           

4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ    

5. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)                      

6. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

7. ผลการตรวจประวัติอาชญากรรมจากกองทะเบียนประวัติอาชญากรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

8. เอกสารแนบผลการฉีดวัคซีน (อย่างน้อย 1 เข็ม)

หมายเหตุ : กรุณาเตรียมเอกสารอย่างละ 1 ชุด ดังนี้ (เฉพาะสำเนาบัตรประชาชนเท่านั้นที่ใช้ 2 ชุด)

 

เปิดรับสมัครงานทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร.02-7185100, 066-114-5137, 061-823-1745 หรือ สแกน QR Code

 

สมัครงาน  

พนักงานธุรการ ประตึก AIA (สำนักงานใหญ่) รายละเอียดงาน : 1. ตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร 2. เดินเอกสารภายใน 3. คัดแยกเอกสาร 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 18- 30 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหาร)
 2. จบการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 3. มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

มีบุคลิกภาพดี ทัศนคติดี มีน้ำเสียงการพูดจาที่ดี มนุษย์สัมพันธ์ และมีใจบริการ

 1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ในระดับพอใช้
 2. ปฏิบัติงาน 5 วัน / สัปดาห์ (จันทร์ – ศุกร์) เวลา 8.00 – 17.00 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน : AIA(สำนักงานใหญ่) ถนนเดโช แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

อัตรา : 2

เงินเดือน :10,000- 12,000

เอกสารประกอบการสมัครงาน

ตำแหน่งพนักงานธุรการ (Admin)

1.      สำเนาบัตรประชาชน     

2.      สำเนาทะเบียนบ้าน                                  

3.      สำเนาวุฒิการศึกษา                           

4.      รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ    

5.      สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)                      

6.      ใบรับรองการผ่านงานหรือสลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด ถ้ามี)

หมายเหตุ : กรุณาเตรียมเอกสารอย่างละ 1 ชุด ดังนี้ (เฉพาะสำเนาบัตรประชาชนเท่านั้นที่ใช้ 2 ชุด)

เปิดรับสมัครงานทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร.02-7185100 ,066-114-5137 ,061-823-1745  ,ID line : 0618231745

ขอบคุณค่ะ

สมัครงาน  

พนักงานธุรการ ประจำเพลินจิต 1. บันทึกข้อมูลงานที่ได้รับมอบหมาย 2. เดินเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย 3. รับ-ส่ง จดหมาย เอกสาร พัสดุภัณฑ์จากไปรษณีย์ และลูกค้า 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 1. ชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี
 2. จบการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 3. ได้รับการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร
 4. ต้องเป็นบุคคลที่ไม่เคยถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
 5. สามารถทำงานตามที่ต่าง ๆ ภายในกรุงเทพฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 6. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ( Word, Excel )ได้ในระดับพอใช้
 8. สามารถเรียนรู้งานใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา
 9. มีทักษะการอ่านภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้
 10. มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัวและมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 11. มีทักษะด้านการสื่อสาร(โทรศัพท์) และมีประสบการณ์ด้านการตอบ E-mail
 12. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และละเอียดรอบคอบ
 13. มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีมีบุคลิกภาพดี ทัศนคติดี มีน้ำเสียงการพูดจาที่ดี
 14. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีใจบริการ และทำงานล่วงเวลาได้
 15. ปฏิบัติงาน 6 วัน / สัปดาห์ (วันจันทร์ – วันเสาร์) เวลา 08.30 – 17.30 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน : -

อัตรา : 6

เงินเดือน :10,000- 12,000

เอกสารประกอบการสมัครงาน

ตำแหน่งพนักงานธุรการ (Admin)

1.      สำเนาบัตรประชาชน     

2.      สำเนาทะเบียนบ้าน                                  

3.      สำเนาวุฒิการศึกษา                           

4.      รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ    

5.      สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)                      

6.      ใบรับรองการผ่านงานหรือสลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด ถ้ามี)

หมายเหตุ : กรุณาเตรียมเอกสารอย่างละ 1 ชุด ดังนี้ (เฉพาะสำเนาบัตรประชาชนเท่านั้นที่ใช้ 2 ชุด)

เปิดรับสมัครงานทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร.02-7185100 ,066-114-5137 ,061-823-1745  ,ID line : 0618231745

ขอบคุณค่ะ

 

 

สมัครงาน  

พนักงานรับ-ส่งสินค้า ศูนย์กิฟฟารีน (ประจำ จ.ระยอง) รายละเอียดงาน : 1. ประจำศูนย์กิฟฟารีน 2. รับ-ส่งสินค้าศูนย์กิฟฟารีน ให้ลูกค้า 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1.    ชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
2.    จบการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป 
3.    มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัวและมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์
4.    มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
5.    มีบุคลิกภาพดี ทัศนคติดี มีน้ำเสียงการพูดจาที่ดี มนุษย์สัมพันธ์ และมีใจบริการ
6.    รู้จักเส้นทางในพื้นที่ ได้เป็นอย่างดี 
7.    มีโทรศัพท์ Android  ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เวอร์ชั่น 4.0 ขึ้นไป
8.    ปฏิบัติงาน 6 วัน / สัปดาห์ (วันจันทร์ ถึง วันเสาร์) เวลา 09.00-18.00 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน : ถนนพระรามที่ 2  แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง

เอกสารประกอบการสมัครงาน

ตำแหน่งพนักงานจัดส่ง (Messenger)

1.      สำเนาบัตรประชาชน     

2.      สำเนาทะเบียนบ้าน                                  

3.      สำเนาวุฒิการศึกษา                           

4.      รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ                            

5.      สำเนาใบขับขี่ (รถจักรยานยนต์)             

6.      สำเนาหน้าเล่มรถ (รถจักรยานยนต์)          

7.       สำเนากรมธรรม์ประกันภัย (รถจักรยานยนต์)

8.      สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)

9.      ใบรับรองการผ่านงานหรือสลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด ถ้ามี)

หมายเหตุ : กรุณาเตรียมเอกสารอย่างละ 1 ชุด ดังนี้ (เฉพาะสำเนาบัตรประชาชนเท่านั้นที่ใช้ 2 ชุด)

เปิดรับสมัครงานทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร.02-7185100 ,066-114-5137 ,061-823-1745  ,ID line : 0618231745

*** กรณีท่านสนใจตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครประจำสาขาต่างจังหวัด กรุณาโทรติดต่อสอบถามรายละเอียดทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลก่อนค่ะ

 

สมัครงาน  

พนักงานรับ-ส่งเอกสาร (ประจำเมืองทองธานี) 1. รับ-ส่งเอกสาร ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. ชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. จบการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 3. มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัวและมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 4. มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 5. มีบุคลิกภาพดี ทัศนคติดี มีน้ำเสียงการพูดจาที่ดี มนุษย์สัมพันธ์ และมีใจบริการ
 6. รู้จักเส้นทางในพื้นที่ กทม.ได้เป็นอย่างดี
 7. มีโทรศัพท์ Android / IOS ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เวอร์ชั่น 4.0 ขึ้นไป
 8. ปฏิบัติงาน 6 วัน / สัปดาห์ (วันจันทร์ ถึง วันเสาร์) เวลา 08.30-17.30 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานย่อยเมืองทอง (ถนนแจ้งวัฒนะ)

เอกสารประกอบการสมัครงาน

ตำแหน่งพนักงานจัดส่ง (Messenger)

1.      สำเนาบัตรประชาชน     

2.      สำเนาทะเบียนบ้าน                                  

3.      สำเนาวุฒิการศึกษา                           

4.      รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ                            

5.      สำเนาใบขับขี่ (รถจักรยานยนต์)             

6.      สำเนาหน้าเล่มรถ (รถจักรยานยนต์)          

7.       สำเนากรมธรรม์ประกันภัย (รถจักรยานยนต์)

8.      สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)

9.      ใบรับรองการผ่านงานหรือสลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด ถ้ามี)

หมายเหตุ : กรุณาเตรียมเอกสารอย่างละ 1 ชุด ดังนี้ (เฉพาะสำเนาบัตรประชาชนเท่านั้นที่ใช้ 2 ชุด)

เปิดรับสมัครงานทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร.02-7185100 ,066-114-5137 ,061-823-1745  ,ID line : 0618231745

*** กรณีท่านสนใจตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครประจำสาขาต่างจังหวัด กรุณาโทรติดต่อสอบถามรายละเอียดทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลก่อนค่ะ

ขอบคุณค่ะ

 

สมัครงาน  

พนักงานรับ - ส่งเอกสาร (ประจำ จ.ปราจีนบุรี ,จ.ระยอง ,จ.ชลบุรี) จำนวน : หลายอัตรา

รายละเอียดงาน :

 1. รับเป็นพนักงาน Freelance
 2. รับ-ส่งเอกสารลูกค้าของธนาคาร เช่น บัตรเครดิต, สินเชื่อ
 3. บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารไปทางรถตู้/รถทัวร์ในตอนเย็น และทางพนักงานรับเอกสารที่ท่ารถ และติดต่อลูกค้า นำงานออกไปวิ่ง เสร็จแล้วช่วงเย็นแพคใส่ซองส่งกลับมาที่บริษัทฯรับ-ส่งเอกสาร หรือสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. ชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. จบการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 3. มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัวและมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 4. มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 5. มีบุคลิกภาพดี ทัศนคติดี มีน้ำเสียงการพูดจาที่ดี มนุษย์สัมพันธ์ และมีใจบริการ
 6. รู้จักเส้นทางในพื้นที่ ได้เป็นอย่างดี
 7. มีโทรศัพท์ Android / IOS ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เวอร์ชั่น 4.0 ขึ้นไป
 8. ปฏิบัติงาน 6 วัน / สัปดาห์ (วันจันทร์ ถึง วันเสาร์) เวลา 09.00 – 18.00 น.

 

สถานที่ปฏิบัติงาน : อำเภอเมือง

ค่าจ้าง :ตามตกลง.

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร.02-7185100, 066-114-5137, 061-823-1745 หรือ สแกน QR Code

 

สมัครงาน  

พนักงานขับรถผู้บริหาร ประจำตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดงาน :

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับรถยนต์
 2. ตรวจเช็คสภาพรถและบำรุงรักษาความสะอาดรถยนต์ของหน่วยงาน
 3. ดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารและรถยนต์ขณะปฏิบัติงาน
 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 40 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 3. มีประสบการณ์ในงานด้านขับรถยนต์ 3 ปี และขับรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่น ยุโรปได้ทั้งรถยนต์ ซีดานและรถแวน
 4. ต้องมีโทรศัพท์ใช้ติดต่อสื่อสารแบบสมาร์ทโฟน ใช้ Internet ได้ตลอดเวลา และใช้ Application งานบริการรถยนต์ของตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่มีข้อจำกัด
 5. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
 6. ไม่มีประวัติอาชญากรรมจากกองทะเบียนประวัติอาชญากรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 7. ไม่เป็นผู้ติดการพนัน สิ่งเสพติดให้โทษ บุหรี่ สุรา ยาเสพติด
 8. ทักษะความรู้ความสามารถเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวกับรถยนต์ มีความรู้เบื้อต้นในการดูแล บำรุงรักษารถยนต์ให้พร้อมใช้งาน
 9. มีความชำนาญเส้นทางและรู้จักสถานที่สำคัญ ๆ ในกรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัด
 10. มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา กริยาวาจาสุภาพเรียบร้อย และมีทักษะงานบริการขับรถยนต์
 11. มีการวางแผนปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อถึงจุดหมายได้ตามกำหนด
 12. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคต้องห้าม โรคกลุ่มเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายต่อการขับรถยนต์

สถานที่ปฏิบัติงาน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. (ที่พักนายอยู่โซน สาทร ,จตุจักร)

เงินเดือน : ตามตกลง

สวัสดิการ :

 1. วันหยุดประเพณีประจำปี
 2. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 
 3. ประกันสังคม
 4. ประกันกลุ่ม
 5. เงินช่วยเหลือ เช่น มงคลสมรส, รับขวัญบุตร  (เงื่อนไขตามกฎบริษัทฯ)
 6. เบี้ยขยัน
 7. ค่าประสบการณ์
 8. อินเตอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือ
 9. คูปองอาหาร
 10. โบนัส

 

เอกสารประกอบการสมัครงาน

1. สำเนาบัตรประชาชน     

2. สำเนาทะเบียนบ้าน                                  

3. สำเนาวุฒิการศึกษา                           

4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ    

5. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)                      

6. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

7. ผลการตรวจประวัติอาชญากรรมจากกองทะเบียนประวัติอาชญากรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

8. เอกสารแนบผลการฉีดวัคซีน (อย่างน้อย 1 เข็ม)

หมายเหตุ : กรุณาเตรียมเอกสารอย่างละ 1 ชุด ดังนี้ (เฉพาะสำเนาบัตรประชาชนเท่านั้นที่ใช้ 2 ชุด)

 

เปิดรับสมัครงานทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร.02-7185100, 066-114-5137, 061-823-1745 หรือ สแกน QR Code

 

สมัครงาน  

พนักงานจ่ายเช็ค ประจำธนาคารกรุงศรี สำนักงานใหญ่ (พระราม 3) จำนวน : 4 อัตรา

รายละเอียดงาน :

 1. จ่ายเช็คและตรวจสอบเอกสารการจ่ายเช็ค
 2. ให้ข้อมูลทางระบบ Call Center
 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. เพศหญิง อายุ 20 - 35 ปี
 2. จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 3. มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีมีบุคลิกภาพดี ทัศนคติดี มีน้ำเสียงการพูดจาที่ดี มนุษย์สัมพันธ์ และมีใจบริการ
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ในระดับพอใช้
 5. มีทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในระดับพอใช้
 6. ปฏิบัติงาน 5 วัน / สัปดาห์ (จันทร์ – ศุกร์ ) เวลา 8.30 – 17.30 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ (พระราม 3)  ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน : 10,000 - 12,000

สวัสดิการ :

 1. เบี้ยขยัน
 2. วันหยุดประเพณีประจำปี
 3. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 4. ประกันสังคม
 5. ประกันชีวิต
 6. เงินช่วยเหลือ เช่น มงคลสมรส, รับขวัญบุตร  (เงื่อนไขตามกฎบริษัทฯ)

สามารถเข้ามาสมัครได้ที่ : บริษัท ยูอินโฟ จำกัด เลขที่ 21 ซอย รามคำแหง 21 ถนนรามคำแหง พลับพลา เขตวังทองหลาง กทม.10310

การเดินทาง

รถเมล์ สาย 22 36ก. 40 71 92 99 103 113 115 122 126 137 168 207 และ 501 ลงป้ายรถเมล์บิ๊กซีราม แล้วเดินมาที่ซอยรามคำแหง 21

เดินต่อมาอีกประมาณ 500 เมตร จะเห็นบริษัทยูอิโฟอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงเซเว่น


รถไฟฟ้าบีทีเอส ลงสถานีพระโขนง ออกทางที่ 3 ต่อรถเมล์สาย 22 40 71 501 ลงป้ายรถเมล์บิ๊กซีรามแล้วเดินมาที่ซอยรามคำแหง 21

เดินต่อมาอีกประมาณ 500 เมตร จะเห็นบริษัทยูอิโฟอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงเซเว่น


เรือโดยสาร ลงท่าเรือเดอะมอลลราม หรือท่าเรือรามคำแหง 29 ข้ามสะพานข้ามคลองและเดินต่อมาอีกประมาณ 300 เมตร จะเห็นบริษัทยูอิโฟอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงเซเว่น

หมายเหตุ หากถึงปากซอยรามคำแหง 21 สามารถนั่งรถมอไซต์รับจ้างมายังบริษัท ยูอินโฟ ราคาค่าโดยสาร 10 บาท

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร.02-7185100, 066-114-5137, 061-823-1745 หรือ สแกน QR Code

 

สมัครงาน  

พนักงานธุรการ (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) จำนวนหลายอัตรา

รายละเอียดงาน :

 1. ตรวจสอบ คัดแยกเอกสาร จัดเก็บเอกสารให้ถูกต้องและเป็นหมวดหมู่
 2. คีย์ข้อมูล บนระบบของทางบริษัทฯ หรือที่ทางลูกค้ากำหนด
 3. เดินเอกสารภายในสำนักงานที่ปฏิบัติงาน
 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. ชาย หรือ หญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปและไม่เกิน 35 ปี (โดยนับตั้งแต่วันที่เริ่มงาน)
 2. จบการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้
 4. มีโทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ Android หรือ IOS ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เวอร์ชั่น 4.0 ขึ้นไป
 5. มีบุคลิกภาพดี ทัศนคติดี มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักงานบริการ
 6. มีน้ำเสียงพูดจาและทักษะด้านการติดต่อประสานงานที่ดี มีไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 7. กรณีที่เป็นเพศชาย หากผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้

เวลาในการปฏิบัติงาน  : ปฏิบัติงาน 5 หรือ 6 วัน/สัปดาห์ (ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่ปฏิบัติ)

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ และปริมณฑล สามารถเลือกสถานที่ปฏิบัติงานใกล้บ้านได้ เช่น

 • สำนักงานใหญ่ (ซอยรามคำแหง 21 ถนนรามคำแหง)
 • อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ (ถนนเพลินจิต)
 • อาคารต้นสน (ถนนเพลินจิต)
 • อาคารจามจุรีสแควร์ (ถนนพระราม 4)
 • อาคารธาราสาทร (ถนนสาทร)
 • อาคารชัยสงวน 2 (ถนนเพรชบุรีตัดใหม่)
 • อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ถนนพระราม 3)
 • อาคาร เอ ไอ เอ สำนักงานใหญ่ (ถนนเดโช)
 • สำนักงานย่อยบางแค (ถนนกาญจนาภิเษก)
 • นิคมอัญธานี (ถนนสุขาภิบาล 2)
 • อาคารทรู ทาวเวอร์ (ถนนรัชดาภิเษก-พระราม 9)
 • อาคารอื้อจือเหลียง (ถนนพระราม 4)
 • อาคารพลาซ่าแอทธินี่ (ถนนวิทยุ)
 • อาคารเอส วี ซิตี้ (ถนนพระราม 3)
 • อาคารบางนาทาวเวอร์ (ถนนบางนา-ตราด)
 • อาคารเคเอสพีโอ (ถนนเพลินจิต)

เงินเดือน : 10,000 - 12,000

สวัสดิการ :

 1. บี้ยขยัน
 2. ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา
 3. วันหยุดประเพณีประจำปี
 4. ประกันสังคม
 5. เงินช่วยเหลือ เช่น มงคลสมรส, รับขวัญบุตร (เงื่อนไขตามกฎบริษัทฯ)
 6. ค่าเข้ากะ (เงื่อนไขตามกฎบริษัทฯ)
 7. เงินเบิกกลางเดือน
 8. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 9. ประกันชีวิต

 

สามารถเข้ามาสมัครได้ที่ : บริษัท ยูอินโฟ จำกัด เลขที่ 21 ซอย รามคำแหง 21 ถนนรามคำแหง พลับพลา เขตวังทองหลาง กทม.10310

การเดินทาง

รถเมล์ สาย 22 36ก. 40 71 92 99 103 113 115 122 126 137 168 207 และ 501 ลงป้ายรถเมล์บิ๊กซีราม แล้วเดินมาที่ซอยรามคำแหง 21

เดินต่อมาอีกประมาณ 500 เมตร จะเห็นบริษัทยูอิโฟอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงเซเว่น


รถไฟฟ้าบีทีเอส ลงสถานีพระโขนง ออกทางที่ 3 ต่อรถเมล์สาย 22 40 71 501 ลงป้ายรถเมล์บิ๊กซีรามแล้วเดินมาที่ซอยรามคำแหง 21

เดินต่อมาอีกประมาณ 500 เมตร จะเห็นบริษัทยูอิโฟอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงเซเว่น


เรือโดยสาร ลงท่าเรือเดอะมอลลราม หรือท่าเรือรามคำแหง 29 ข้ามสะพานข้ามคลองและเดินต่อมาอีกประมาณ 300 เมตร จะเห็นบริษัทยูอิโฟอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงเซเว่น

หมายเหตุ หากถึงปากซอยรามคำแหง 21 สามารถนั่งรถมอไซต์รับจ้างมายังบริษัท ยูอินโฟ ราคาค่าโดยสาร 10 บาท

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร.02-7185100, 066-114-5137, 061-823-1745 หรือ สแกน QR Code

 

สมัครงาน  

พนักงานรับ-ส่งเอกสาร (ประจำต่างจังหวัด) จำนวนหลายอัตรา

รายละเอียดงาน :

 1. รับ ส่งเอกสารและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ปฏิบัติงาน ตามโครงการของหน่วยงาน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. ชายหรือหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. จบการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 3. มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัวและมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 4. มีโทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ Android หรือ IOS ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เวอร์ชั่น 4.0 ขึ้นไป
 5. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความละเอียดรอบคอบ
 6. มีบุคลิกภาพดี ทัศนคติดี มีน้ำเสียงการพูดจาที่ดี มนุษย์สัมพันธ์ และมีใจรักงานบริการ
 7. มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 8. รู้จักเส้นทางในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี

 

สถานที่ปฏิบัติงาน  :  อำเภอเมืองของแต่ละจังหวัด หรือ อำเภอข้างเคียง ดังนี้ 

 • สงขลา / ภูเก็ต / นครศรีธรรมราช
 • นครราชสีมา / อุดรธานี / ขอนแก่น / อุบลราชธานี / ร้อยเอ็ด / ศรีษะเกษ / มหาสารคาม / บุรีรัมย์ / กาฬสินธุ์ / เพชรบูรณ์
 • สมุทรสาคร / สมุทรสงคราม / นครปฐม / ราชบุรี
 • นครนายก / พระนครศรีอยุธยา / สระบุรี / ลพบุรี
 • ชลบุรี / ฉะเชิงเทรา / ปราจีนบุรี / ระยอง / จันทบุรี
 • เชียงใหม่ / พิษณุโลก / นครสวรรค์ / ลำพูน / เชียงราย / ลำปาง

เงินเดือน/รายได้ : ตามหน่วยงานที่สังกัด

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร.02-7185100, 066-114-5137, 061-823-1745 หรือ สแกน QR Code

 

สมัครงาน  

พนักงานรับ-ส่งเอกสาร (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) หลายอัตรา

รายละเอียดงาน :

 1. ส่งเอกสารและสินค้า 
 2. รับ-ส่งเอกสาร สินค้าและอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย (เส้นทางประจำ)
 3. รับ-ส่งเอกสาร สินค้าและอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย (วิ่งงานด่วน)
 4. รับเช็ค วางบิลและอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย (เส้นทางประจำ)
 5. รับเช็ค วางบิลและอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  (วิ่งงานด่วน)
 6. ปฏิบัติงาน ตามโครงการของหน่วยงาน
 7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. ชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. จบการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 3. มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัวและมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 4. มีโทรศัพท์ระบบปฎิบัติการ Android หรือ IOS ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เวอร์ชั่น 4.0 ขึ้นไป
 5. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความละเอียดรอบคอบ
 6. มีบุคลิกภาพดี ทัศนคติดี มีน้ำเสียงการพูดจาที่ดี มนุษย์สัมพันธ์ และมีใจรักงานบริการ
 7. มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 8. รู้จักเส้นทางในพื้นที่ กทม.ได้เป็นอย่างดี

 

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ และปริมณฑล สามารถเลือกสถานที่ปฏิบัติงานใกล้บ้านได้  เช่น

 • สำนักงานใหญ่ (ซอยรามคำแหง 21 ถนนรามคำแหง)
 • สำนักงานย่อยพระราม3 (ถนนพระราม 3)
 • อาคารอื้อจือเหลียง (ถนนพระรม 4)
 • สำนักงานย่อยบางแค (ถนนกาญจนาภิเษก)
 • สำนักงานย่อยเมืองทอง (ถนนแจ้งวัฒนะ)
 • อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 (แยกอโศก)

 

เงินเดือน/รายได้ : ตามหน่วยงานที่สังกัด

สวัสดิการ :

 1. เบี้ยขยัน
 2. วันหยุดประเพณีประจำปี
 3. ประกันสังคม
 4. ประกันชีวิต
 5. เงินช่วยเหลือ  เช่น มงคลสมรส, รับขวัญบุตร  (เงื่อนไขตามกฎบริษัทฯ)

 

สามารถเข้ามาสมัครได้ที่ : บริษัท ยูอินโฟ จำกัด เลขที่ 21 ซอย รามคำแหง 21 ถนนรามคำแหง พลับพลา เขตวังทองหลาง กทม.10310

การเดินทาง

รถเมล์ สาย 22 36ก. 40 71 92 99 103 113 115 122 126 137 168 207 และ 501 ลงป้ายรถเมล์บิ๊กซีราม แล้วเดินมาที่ซอยรามคำแหง 21

เดินต่อมาอีกประมาณ 500 เมตร จะเห็นบริษัทยูอิโฟอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงเซเว่น


รถไฟฟ้าบีทีเอส ลงสถานีพระโขนง ออกทางที่ 3 ต่อรถเมล์สาย 22 40 71 501 ลงป้ายรถเมล์บิ๊กซีรามแล้วเดินมาที่ซอยรามคำแหง 21

เดินต่อมาอีกประมาณ 500 เมตร จะเห็นบริษัทยูอิโฟอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงเซเว่น


เรือโดยสาร ลงท่าเรือเดอะมอลลราม หรือท่าเรือรามคำแหง 29 ข้ามสะพานข้ามคลองและเดินต่อมาอีกประมาณ 300 เมตร จะเห็นบริษัทยูอิโฟอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงเซเว่น

หมายเหตุ หากถึงปากซอยรามคำแหง 21 สามารถนั่งรถมอไซต์รับจ้างมายังบริษัท ยูอินโฟ ราคาค่าโดยสาร 10 บาท

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร.02-7185100, 066-114-5137, 061-823-1745 หรือ สแกน QR Code

 

สมัครงาน