U Info & U Delivery บริการแมสเซ็นเจอร์ พนักงานรับส่งเอกสาร พัสดุ โปรดไว้ใจเรา

ทำไมถึงต้องเลือกใช้บริการ พนักงานส่งเอกสาร แบบ ”รายเดือน” จากเรา?

เป็นบริการที่ทางเราจะทำการจัดส่งพนักงานแมสเซ็นเจอร์ ไปประจำยังบริษัทของท่าน หรือตามจุดต่างๆที่ท่านต้องการ แบบเหมารายเดือน หรือตามระยะเวลาที่ลูกค้ากำหนด โดยลูกค้าสามารถสั่งงานพนักงานแมสเซ็นเจอร์ได้ด้วยตนเอง มีข้อดีดังต่อไปนี้

แมสเซ็นเจอร์

ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาฝึกอบรมพนักงานใหม่

เรามีทีมงานแมสเซ็นเจอร์ที่มากด้วยประสบการณ์พร้อมผ่านการ ฝึกอบรมมารยาท และเส้นทาง ภายใต้มาตรฐานของเรา มาอย่างดีพร้อมคัดสรรค์ให้คุณเลือกตามความต้องการ ลูกค้าจึงไม่ต้องกังวลในเรื่อง ของปัญหาในการให้บริการ เช่นมารยาทไม่สุภาพ แต่งกายไม่เรียบร้อย ส่งงานล่าช้ากว่ากำหนดเพราะการเดินทาง

แมสเซ็นเจอร์

ส่งเอกสาร งานไม่ติดขัดตลอดทั้งเดือน

ส่งเอกสาร งานไม่ติดขัดตลอดทั้งเดือน เพราะเรามีพนักงานคอยทดแทนให้คุณอยู่ตลอดเวลา ลืมปัญหาเรื่องลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อนของพนักงานประจำไปได้เลย

แมสเซ็นเจอร์

ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทของท่าน

เพราะท่านไม่ต้องดูแล และจัดการพนักงานด้วยตนเอง โดยทางเราจะเป็นผู้ดูแลและจัดการให้ทั้งหมดในเรื่องของสวัสดิการพนักงาน เช่นค่าน้ำมัน ค่าซ่อมบำรุงจักรยานยนต์ ประกันชีวิต โบนัสประจำปี หรือแม้แต่ประกันอุบัติเหตุ

แมสเซ็นเจอร์

สามารถตรวจสอบการทำงาน

สามารถตรวจสอบการทำงานได้ แจ้งผลการปฎิบัติงานตามจริง โดยจะมี หัวหน้าแมสเซ็นเจอร์ที่ผ่านการคัดกรองมาอย่างดีคอยตรวจสอบการทำงานในทุกๆเช้า เช่น เช็คชื่อ ตรวจสอบการเข้าทำงานของพนักงาน หากพบการขาดงาน ลางาน หรือไม่สามารถติดต่อได้ ทางหัวหน้าทีมจะทำการส่งแมสเซ็นเจอร์สำรองให้ลูกค้าอย่างทันถ่วงที

แมสเซ็นเจอร์

รับประกันความเสียหาย

ทางเรารับประกันความเสียหายให้ตามจริง โดยรับประกันความเสียหายให้สูงสุด 5,000 บาท ต่อเหตุการณ์

เงื่อนใขในการให้บริการรับส่งเอกสารรายเดือน

 • 1. ให้บริการเกี่ยวกับงานรับส่งเอกสารทั่วไป วางบิล เก็บเช็ค และอื่นๆตามที่ท่านต้องการแบบรายเดือน โดยผู้ว่าจ้างสามารถสั่งงานกับพนักงานได้โดยตรงด้วยตัวท่านเอง
 • 2. ให้บริการพนักงาน รับ-ส่งเอกสาร โดยทางเราจะทำการจัดส่งพนักงานไปประจำยังสำนักงานของท่าน โดยสามารถเลือกวันทำการได้ จันทร์ – ศุกร์ หรือ จันทร์ – เสาร์
 • 3. ฟรีระบบติดตามการปฎิบัติงานของพนักงาน (Mobile Applications)
 • 4. ทางเราจัดส่งพนักงานส่งเอกสาร ไปประจำที่สำนักงานของท่าน ตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น.หรือสามารถปรับเปลี่ยนเวลาได้ตามความต้องการ(แต่เวลารวมในการทำงานต้องไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน)
 • 5. พนักงานแต่งกายสุภาพด้วยชุดยูนิฟอร์มของบริษัทตามที่กำหนดเท่านั้น
 • 6. ระยะทางในการวิ่งไม่เกิน 1,700 กิโลเมตรต่อเดือน หากเกินคิดเพิ่ม กิโลเมตรละ 5 บาท
 • 7. มีพนักงานทดแทนกรณีพนักงาน ขาด ลา และเกิดอุบัติเหตุ (หากเกิดอุบัติเหตุลูกค้าจะต้องแจ้งก่อนเวลา 13.00 น.)
 • 8. อัตราค่าทำงานล่วงเวลา :1.5 เท่าของค่าจ้าง / ชั่วโมง ในวันทำการปกติ
    -ค่าทำงานล่วงเวลา : 3 เท่าของค่าจ้าง / ชั่วโมง ในวันหยุดพิเศษ
    -ค่าทำงานในวันหยุดพิเศษ : 2 เท่าของค่าจ้าง / วัน
 • 9. ให้บริการในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • 10. อัตราค่าบริการ จะคิดเป็นแบบเหมาจ่ายซึ่งรวมค่าน้ำมัน ค่าแรงงาน ค่าสึกหรอแล้ว แต่จะไม่รวมค่าที่จอดรถประจำตึกต่างๆ(โดยจะเรียกเก็บตามจริงจากผู้ว่าจ้าง)
 • 11. รับประกันความเสียหายของสินค้า และ เอกสารตามจริง แต่ไม่เกิน 5,000 บาท ต่อวัน ต่อพนักงาน
 • แบบฟอร์ม ขอใช้บริการ Messenger รายเดือน

  แบบฟอร์ม ขอใช้บริการ Messenger รายเดือน